بایگانی بیماری های سینه

توده فیبروادنوم

توده فیبروادنوم

پیش از هر چیزی باید بدانید این نوع توده های فیبرواندومی نوعی از توده های

کنسر سینه

سرطان نوک سینه

سرطان نوک سینه سرطان نوک سینه با سرطان سینه متفاوت است. این بیماری نسبتا کمیاب

انواع سرطان سینه

انواع سرطان سینه

سرطان سینه معمولاً در سلول های لوبول که غدد تولید شیر هستند یا در مجاری

علائم سرطان سینه

علائم سرطان سینه

افراد مختلف علائم مختلفی از سرطان پستان را تجربه می کنند. بعضی از افراد به