درباره دکتر اعظم صلاتی

دکتر اعظم صلاتی

دکتر اعظم صلاتی

فلوشیپ جراحی پستان، سرطان و ترمیم

دکتر اعظم صلاتی متولد شهرستان میانه، استان آذربایجان شرقی است. فارغ التحصیل رشته پزشکی حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی تهران.
بورد تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا) و فلوشیپ جراحی پستان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان شهدای تجریش).